22 June 2007

Falsafah Sekolah Kebangsaan Ampang

Pendidikan yang berterusan untuk KESEJAHTERAAN dan KECEMERLANGAN hakikiberteraskan Falsafah Pendidikan Negara (FPN) melalui penghayatan:S: Semangat juang tanpa henti.

K: Kemahuan dan kecintaan kepada ilmu.

A: Amanah dan tanggungjawab mesti disempurnakan.

No comments: